Hormonen

Hormonen

Ken je de volgende opmerkingen of situaties:

– “ze heeft weer last van haar hormonen
– “ze is zeker weer ongesteld”

Zijn dit vooroordelen of zit er een grond van waarheid in?

-Je voelt je prikkelbaar, valt om het minste of geringste uit tegen je partner en collega’s, en je kunt de   hele dag wel huilen. Het is geen PMS en de overgang kan het ook niet zijn, want je bent net in de 40   en op de normale tijden ongesteld. Zou je overspannen zijn?

Hebben hormonen invloed op ons gedrag en kunnen ze soms de boventoon gaan voeren?

Hormoonschommelingen en hormonale verschuivingen

Zowel de hormoonschommelingen tijdens de menstruatiecyclus als de hormonale verschuivingen tijdens de verschillende levensfasen zijn van invloed op de stemmingen, de lichamelijke gezondheid en het wel of niet in balans zijn. In die fasen gebeurt er iets waardoor een vrouw ofwel geprikkeld, overgevoelig of neerslachtig raakt ofwel zich juist rustig, opgewekt of gelijkmatig gestemd voelt. Elke vrouw beschikt over dezelfde hormonen in dezelfde hoeveelheden, maar niet elke vrouw reageert op dezelfde manier op hormoonschommelingen. 

Consult

Als je weet waarom deze problemen er kunnen zijn, kun je bewust keuzes maken om je eigen welzijn op jouw manier positief te beïnvloeden. Je zult versteld staan hoeveel invloed je zelf op je eigen leven en gezondheid kan uitoefenen. 

Tijdens een consult luister ik naar jouw verhaal, breng ik je hormonale leven ik kaart en geef ik je uitleg over de veranderingen in je lichaam en bijbehorende klachten, waarbij ik je adviseer over mogelijke oplossingsrichtingen.

In de optimale vrouwspecifieke zorg werken de drie medische systemen, TCM (traditional Chinese Medicine) en Ayurveda samen met de reguliere westerse geneeskunde. Vanuit deze gedachte wil ik jou ondersteunen bij je vragen en samen met jou zoeken naar de behandeling die bij jouw past.